RO MED RETTE RAMMER

En ny indretning af klasselokaler og fællesrum kan danne nye gode vaner og ændre på en ellers uhensigtsmæssig kultur.

I Skolen på Nyelandsvej arbejdede jeg (i 2017) strategisk med indretningen af klasselokalet for at nedbringe støj og uro i 1.B. Her brugte jeg metoden nudging og adfærdsdesign.


Efter at have udført kvalitative interviews med lærer og kvantitative interviews, observerede jeg over nogle dage børnenes adfærd i timerne og kortlagde deres flowzoner. Jeg sorterede mine indsigter og lavede en række løsninger i dialog med lærerne.

Løsningerne blev:
• Ny vægfarve
• Opslagstavler
• Akustikdæmpende deko
• Ny placering af møbler
• Nudging i form af tape på gulv og sort tekst over tavlen med lydordet ”Schhhh”.

Efter implementering gentog jeg interviews og observation. Indretningen mindskede uro og støj. Rapport sendes ved forspørgelse.

“I løbet af vinteren og foråret har Sussie Lerche udført et projekt i 1.B på Skolen på Nyelandsvej omhandlende uro i klassen. Sussie har observeret undervisning, interviewet elever og lærere og er i sin analyse af observationerne kommet med forslag til ændring i indretning, udsmykning mv. i klassen. Vi har været meget tilfredse med projektet forløb og med de ændringstiltag der er blevet udført i 1.B. Vi har oplevet Sussie som yderst professionel
og nem at kommunikere med.
Vi giver hermed Sussie vores varmeste anbefalinger.”

– Nana Lunding, lærer i 1.B på Skolen på Nyelandsvej

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *