Designløsning til 1.B

Uro kan være et problem i  læringsmiljøet. Især i indskolingen kan der mangle rum til fordybelse og refleksion. Dette kan de fysiske rammer ændre. Her er nogle af de ændringer vi lavede  for 1.B på Skolen på Nyelandsvej for at opnå ro. Jeg nævner i dette indlæg nudgingprincipper. Nudging er en metode og den vil jeg fortælle …