Lær med kroppen og husk bedre

Det er ikke populært at terpe viden i skolen, men der er andre måder at styrke paratviden på. Nogle ting er bare gode at kunne hele livet på trods af at digitaliseringen har gjort det meget nemmere for os.

Min egen store datter har selv haft udfordringer med matematik og det har været tydeligt at noget af det, der holdt hende tilbage var, at de små tabeller og lignende lavpraktiske færdigheder ikke var på plads. Det er svært at løse komplekse ligninger og udføre beviser, når der samtidig skal kæmpes med simple gangestykker. Det var med den baggrund, at jeg dykkede ned i, hvordan jeg kunne gøre det nemmere for børn at lære.

En god måde at huske ting på, er at kombinere den med en bevægelse, der er nem. Bare tænk på at cykle – har vi først lært at cykle, husker vores krop det, og vores hjerne behøver ikke at bruge kræfter på at tænke over det – vi gør det automatisk.

For nogle år siden lavede jeg et projekt, hvor jeg satte syvtabellen op på tre skoler på Frederiksberg. Her koncentrerede jeg mig om indskolingsbørn, for de er nærværende i det fysiske rum på en anden måde end større børn. Jeg testede børnenes færdigheder i tabellen; på den måde kunne jeg se om der var en forskel på før og efter.

Så klippede jeg tal i selvklæbende folie ud og satte dem på trappen ind til børnenes klasseværelse. Børnene kunne derved ikke undgå at se dem hver dag.

 

Learn with your body and improve memory

It is not popular to rehearse knowledge at school, but the are other ways to strengthen instant knowledge. Some knowledge is simply good to remember the rest of your life, despite the fact that digitization has made it much easier for us.

My oldest daughter had challenges learning maths, and it was obvious what held her back; the basic times tables and similar simple skills were not in order. It is difficult to solve complex equations and produce proof, when at the same time fighting with simple calculations. It was based on that, I plunged into figuring out how to make it easier for children to learn.

A good way to remember things is by combining them with easy gestural movements. Just consider biking – once we learn it, our body remembers how to do it, and our brains don’t have to devote resources thinking about it – we do it automatically.

Some years ago I had a project where I placed the 7 times table in three different schools in the area of Frederiksberg. I focused on first graders, because they are present in the physical space in a different way than older children. I tested their table skills; that way I could see if there was any difference before and after.

Then I cut numbers in self-adhesive vinyl and placed them on the stairs that led to the classroom. Thus, the children could not avoid seeing the numbers every day.

It so happened that the times table got a life of its own. I observed the children tippy toeing up the stairs, while whispering, singing and speaking the table. A week later I tested the children again and the result was positive – they had improved their 7 times table skills!

Det der skete var, at tabellerne fik deres eget liv. Jeg observerede at børnene trippede op ad trapperne, mens de hviskede, sang og snakkede tabellen. Efter en uge testede jeg børnene igen og resultatet var positivt – de var blevet meget bedre til syvtabellen!

At kombinere viden om didaktik, fænomenologi, adfærd med fysiske rammer er blevet min passion og i dag laver jeg indretninger på skoler og institutioner via min virksomhed FORM RUM.

 We know not through our intellect but through our experience.
― Maurice Merleau-Ponty

I forbindelse med projekt ”tabeltrin” stødte jeg på flere spændende virksomheder. En af dem var Motivation, der også kombinerer bevægelse og læring med deres Leg på Streg.

 


Combining knowledge about didactics, phenomenology and behaviour, with physical surroundings, has become my passion and today I conduct class room decoration for schools and institutions through my company FORM RUM.

We know not through our intellect but through our experience.

― Maurice Merleau-Ponty

In relation with the “table steps” project I met several exciting companies. One of them was Motivation which combines gestural movement and learning as well, with their “play on the line”.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d