Virker det?

Hvordan måler jeg om ideen eller sammensætningen af flere ideer virker?

I tilfældet på Skolen på Nyelandsvej, brugte jeg nogle designgreb i indretningen for at skabe ro for 1.B.

For at kunne måle effekten af ændringerne, holdt jeg små interviews med alle klassens børn, ud fra en spørgeguide. For de fleste spørgsmål brugte jeg en åben skala, som startede ved en meget sur smiley (1), havde en neutral smiley i midten (3) og en meget glad smiley sidst (5). Eleverne havde mulighed for at markere, hvis de var gladere end den gladeste smiley, og det talte for 6, eller hvis de var surere end den sureste smiley, og det ville så tælle for 0.

Resultaterne fra før-målingen kunne jeg naturligvis også bruge i mit design.

Gennemgående er eleverne meget glade for deres klasse (Gennemsnit på 4.6 før), mens de oplever uro som et problem, med en gennemsnitlig score lidt under neutral (2.95).

Efter implementeringen er der fremgang på alle fronter. Oplevelsen af uro forbedres fra 2.95 til 3.35 – implementeringen er altså ikke nok til at løse hele problemet, men nok til at flytte dagligdagen betragteligt.

Dette er ikke en videnskablig metode, men en vejledning for at se effekt.

Et problem ved min metode er, at børnene måske svarer ud fra, hvad de tror jeg gerne vil høre.

En anden tilgang kunne have været, hvis jeg havde observeret klassen i en længere periode og noteret ned episoder af uro. Det kunne jeg have gjort før og efter. Men det kræver lang tid, plus at min tilstedeværelse både kunne være forstyrrende for undervisningen samt igen også påvirke resultatet. Oven i købet ville jeg skulle stole på, at jeg altid vurdere på samme måde, om en situation var uro eller ej – det er som bekendt svært for mennesker at være objektive.

En tredje måde kunne have været at lægge en støjmåler ind i klassen, og bruge den til at måle før og efter, hvis jeg kan få tilladelse. Næste skridt kunne være at erhverve en sådan.

Metoden jeg med spørgeskemaer, som jeg brugte her, har jeg også tidligere brugt i forbindelse med et projekt om at lære elever i indskolingen syvtabellen gennem kropsliglæring.  Dette projekt vil jeg skrive et indlæg om i et senere indlæg.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: