Velkommen til FORM RUM

20160915_165241.jpg

Hej velkommen til vores blog på FORM RUM

Vi tilbyder didaktiske og æstetiske indretningsløsninger både inde og ude. Vi vil skabe rum, som inspirerer børn og voksne til at lære og lege, til at tænke nye tænker og danne nye relationer.

De rum, vi opholder os i, når vi skal lære, undervise eller facilitere læring, kan have forskellige effekter. Nogle rum støtter os i at huske og forstå viden, og gøre den til en del af os selv. Nogle rum giver ro til fordybelse, eller giver inspiration til lege som styrker fællesskab, bevægelse og nærvær. Andre rum siger ”hold dig væk” og suger inspirationen ud af os.

FORM RUM kan tage eksisterende rum i eksempelvis undervisningsinstitutioner, og gøre dem til positive rum, som understøtter de overordnede formål med stedet

 

Welcome to FORM RUM

We offer didactical and esthetical décor solutions for indoor as well as indoor. We want to create space that inspires children and adults to learn and play, to think new thoughts and create new relations.

The space or room, which surrounds us when we learn, teach or facilitate education, can have different impact. Some rooms support us remember and understand knowledge, and make it a part of our selves. Some rooms offer calmness for deep thinking, or inspire to play games that strengthen fellowship, movement and presence. Other rooms signal “stay away” and drain us of inspiration.

FORM RUM can turn existing rooms, for example in educational institutions, into positive spaces that support the overall purpose.

_MG_3098

Jeg hedder Sussie Lerche og stifter af FORM RUM.  Jeg er designer og jeg vil bruge denne blog til at fortælle dig om, hvilke løsninger vi skaber, hvilke behov de udfylder og ikke mindst hvordan vi kommer til resultatet.

Sideløbende med indretning af skoler og institutioner har vi også en interiørlinje.

Her skaber jeg i samarbejde med andre designere interiør til boligen ud fra ideen om æstetisk bæredygtighed. Vi mennesker har brug for æstetik. Hvis vi holder af en ting, og hvis tingen holder, så har vi ikke brug for at smide den ud og købe noget nyt. Når formål og æstetik skal gå op i en højere enhed. Vi arbejder i organiske former, træ og nordiske materialer.

Se gerne mere på www.form-rum.dk

Husk at følge fORM RUM på Instagram og Facebook

I´m Sussie Lerche and founder of FORM ROOM. I’m a designer and I want to use this blog to tell you what solutions we create, what needs they fulfill, and not least how we get to the results.

Alongside the design of schools and institutions, we also have an interior line.

In collaboration with other designers, I create interior design for the home based on the idea of aesthetic sustainability. We humans need aesthetics. If we love one thing and if the thing lasts, then we do not have to throw it out and buy something new. When the purpose and aesthetics are to go into a higher unit. We work in organic shapes, wood and Nordic materials.

Read more at www.form-rum.dk 

follow FORM RUM at Instagram and Facebook